Kalite Politikası

ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş. olarak;

Çekino Bilgi Teknolojileri

Kalite Politikası

Kalite Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için;

Tesisimizde ulusal ve uluslararası standartlarda gizlilik, güvenlik, sosyal risk analizleri yaparak, aksiyon planları oluşturup süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliği artırmayı,

Kalite Yönetim Sistemi konusunda komşu tesisler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı ve tüm paydaşlarımızda iletişimi en üst düzeyde tutmayı,

Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişmesini sağlamayı, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı ve çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak personel memnuniyetini arttırmayı,

Çevre boyutlarımızı kontrol altına alarak, kirliliği önlemeye, atıkları azaltmaya, geri dönüşüm oranını artırmaya ve doğal kaynakların kullanımını azaltmaya yönelik önlemler almayı ve insana ve çevreye saygılı olmayı,

Operasyonlarımız süresince topluma ve çevreye herhangi bir zarar vermeden müşterilerimize maksimum fayda sağlamak amacıyla işletme fazlarına dahil olan tüm çalışanlarımıza en iyi seviyede profesyonel ve teknik standartları yakalayacak şekilde kapsamlı eğitimler vermeyi ve eğitim etkinliklerini ölçerek sürekli gelişmeyi,

Enerji verimliliğini ve tasarrufunu arttırmaya yönelik hizmet ve malzeme kullanmayı,

Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı değerlemeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürekli kılmayı,

ISO 9001 standardı gereklerini çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızın katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz.