Hizmetler

Çekino Bilgi Teknolojileri tarafından kendi yazılım geliştirme altyapısı ile oluşturulmuş uygulamalar ve platformlar ailesidir.

Çekino Bilgi Teknolojileri

Gardiyan

Çekino Bilgi Teknolojileri, kurulduğumuz günden itibaren yenilikçi ürünler geliştirmekte ve ihtiyaca yönelik hizmetler sunmaktayız.

Çekino Bilgi Teknolojileri

Özel Yazılım Projeleri

Her kurumun belirlenmiş olan misyon ve vizyonu sonucunda kendi içerisinde oluşan farklı hedefleri bulunmaktadır. Dijital dönüşümün öneminin giderek artığı günümüzde kurum içi hedefleri gerçekleştirme, yerel ve uluslararası pazarda başarı ölçeğini daima ileri taşıma adına kurumların gereksinimleri de sürekli farklılaşmaktadır. Bu gereksinimlerin karşılanması aşamasında ise standart yazılımların yeterli kalmadığı noktalarda özel yazılım projeleri devreye girmektedir.

Çekino Bilgi Teknolojileri olarak, özel yazılım projeleri geliştirirken sektördeki 20 yılı aşkın deneyimimiz ile kurumların istek ve ihtiyaçlarını analiz ederek sürece başlamakta ardından beklenti ve ihtiyaçlara yönelik çalışma planı oluşturmaktayız.

Deneyimli proje ekibimizle sürecin başından, projenin kurum içi süreçlere entegre edilmesi ve tamamlanması gibi tüm aşamalarda kurumlara destek sağlayara proje sürecini tamamlamaktayız.

Ar-Ge Projeleri

Çekino Bilgi Teknolojileri olarak Avrupa Birliği H2020, Eureka ITEA Celtic Ecsel, TÜBİTAK, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen, dış kaynaklı fonlardan yararlanması amacıyla, hibe programlarına ilişkin proje hazırlama, halihazırda devam eden projelerin takibi ve proje izlemesinde süreçlerinde kurumlara destek sağlamaktayız.

Deneyimli proje ekibimizle projelerden daha etkin şekilde yararlanılması için ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik destek programlarına yönelik bilgilendirme, araştırma, eşleştirme, eğitim ve danışmanlık desteği vermekteyiz.

OutSource Personel Desteği

Gereksinim duyulan iş süreçlerine yönelik personel desteği sağlayarak kurumlara, hızlı ve daha az maliyetli çözümler sunmaktayız.

Sağladığımız profesyonel destek hizmeti çerçevesinde, bünyemizde barındırdığımız nitelikli personellerimizin devamlılığı ve yüksek verimliliği için eğitimlerine sürekli yatırımlar yapmaktayız.

Personel Desteği ile:

  • Kurumların ana faaliyetleri ile ilgilenmesine olanak tanıyor, böylece verimliliği artırıyoruz
  • Personel ilanı verme, görüşme gibi işe alım süreçleri ile sağlık sigortası, yan haklar gibi giderleri üstlenerek maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyoruz.
  • Deneyimli, teknik bilgisi yüksek, iletişimi güçlü ve takım çalışmasına yatkın personellerle hizmet sağlayarak kaliteyi koruyoruz.
  • Uzman ekibimizle personeli her sürecinde destekliyor, hizmet kalitesini ölçümlüyor, raporluyor ve hep birlikte sürecinizi sahipleniyoruz.
  • Edindiğimiz deneyim ve bilgiyi dokümante ederek paylaşıyor ve sürecin sürekliliğini sağlıyoruz.

Veritabanı Göçü

Çekino Bilgi Teknolojileri olarak, depolama türleri, biçimleri veya bilgisayar sistemleri arasındaki veri aktarma işlemlerini gerçekleştirerek “veritabanı göçü” hizmeti sunmaktayız.

Karçin ürünümüzle gerçekleştirdiğimiz ETL, çeşitli kaynaklardan veri alma, yeniden şekillendirme, iş kurallarını uygulama, uygun hedeflere yükleme ve sonuçları doğrulama ile doğru veri akışını sürdürme mekanizması işleten bir süreç yönetimidir.

Bu süreçte işlemler tipik olarak bir veya daha fazla kaynaktan programlı olarak veri almayı, bu veriler üzerinde güncellemeler gerçekleştirmeyi (gerekirse) ve son olarak verilerin bir hedef yapıya gönderilmesini içerir.

Veritabanı Göçü'nün;

Çıkarma (Extract) aşamasında veriler kaynaktan alınır ve ardışık düzene yüklenir. Bu verilerin kaynağı, ilişkisel bir veritabanı, bir dosya, web hizmeti, bir IOT cihazı olabilir; veri üretebilen veya depolayabilen çoğu şey bir ETL sürecinde kaynak olarak kullanılabilir. Bu aşama mutlaka tek bir veri kaynağıyla sınırlı değildir; veri taşıma işlemlerinin birden çok kaynağı kullanması mümkün olabilmektedir.

Dönüşüm (Transform) aşaması, veri manipülasyonunun gerçekleştiği yerdir. Veri yeniden şekillendirme, veri ayrıntı düzeyi değişikliği, Veri türü değişiklikleri, yinelenenlerin ortadan kaldırılması, büyük/küçük harf kullanımını standartlaştırılması, kötü veya şüpheli veri satırlarını belirleme, iş mantığının uygulanması görevleri gerçekleştirilir.

ETL'in dönüşüm kısmı, sürecin en zorlu ve karmaşık kısmıdır. Aslında, çoğu veri hareketi girişimi için, gereksinim toplama, geliştirme ve test etme dahil olmak üzere veri dönüşümlerini oluşturmak, tüm projenin en çok zaman alan kısmıdır.

Yükleme (Load) aşaması, sürecin son ayağıdır. Bu aşama, verileri kalıcı olarak depolanacağı yapılara gönderir. Veriler ETL’in yükleme aşamasına ulaştığında, tüm güncellemeler tamamlanmış olur.

ETL süreç yönetim aracı esnek, yeniden kullanılabilir, sürdürülebilir, performans ve güvenlik konularına çözüm sunar.

Dijital Olgunluk Danışmanlığı

Stratejik bir plan çerçevesinde; dijital teknolojik gelişmelerin ve fırsatların iş yapış şekillerine, süreçlerine, yetkinliklerine ve modellerine onları hızlandıracak ve verimlilik sağlayacak şekilde dahil edilmesi sürecinin bütününe Dijital Dönüşüm denir.

Bu dönüşümün en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi ve belirlenen hedefe en kısa sürede ulaşılabilmesi için; tüm kaynakların belli bir önceliklendirme ve roadmap dahilinde yönetilmesi sürecine ise “Dijital Strateji” denir.

Kurumların başarılı bir dijital dönüşüm deneyimi yaşamaları ve bu süreçle birlikte daha fazla değer ortaya koymaları için en kritik aşama nereden başladıklarını ve nereye gitmek istediklerini çok iyi bilmeleridir. Dijital olgunluk “bir kurumun dijital dönüşüm sürecinde bulunduğu genel hali” dir.

Çekino Bilgi Teknolojileri olarak “Dijital olgunluk” kavramını ölçülebilir, bütünleşik olarak ifade edilebilir, karşılaştırılabilir hale getirerek kurumlara bu dönüşüm sürecine danışmanlık desteği sağlıyoruz.

Dijital Olgunluk:

  • Organizasyonlardaki sorunları ele alır, analiz eder ve uygun şekilde yapılandırır.
  • Kısa ve uzun vadede net, evrensel olarak anlaşılmış hedefler ve planlar oluşturmanızı sağlar.
  • Kuruluşların dönüşüm yolculuklarında hangi noktada olduklarını değerlendirmelerine yardımcı olur.
  • İşletmelerin dönüşüm yolculuğu sırasında ilerlemelerini objektif olarak ölçmelerine olanak sağlar.